Církevní gymnázium Plzeň

Církevní gymnázium Plzeň

Mikulášské náměstí 509/15
326 00 Plzeň

Informace o instituci Církevní gymnázium Plzeň

Církevní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Možnost dálkového studia.

 

Pro Církevní gymnázium je charakteristická intenzivní jazyková příprava. Vycházíme z toho, že kvalitní znalost cizích jazyků je v současné době nutným předpokladem pro uplatnění studenta při jeho dalším působení na vysoké škole i v praktickém životě. Důraz klademe i na další aspekt jazykové výuky, to jest na její roli ve formování multikulturního povědomí ve stále se globalizujícím světě.

 

K tradici klasických gymnázií se hlásíme i výukou latinského jazyka. Domníváme se, že jeho znalostí se otvírá cesta k hlubšímu studiu nejen románských jazyků, ale ke studiu jazykovědy vůbec. Chápeme ji jako prostředníka k seznámení s římskou literaturou, a tak s kulturou a vzdělaností antiky, která ovlivnila celý kulturní svět.

Kde nás najdete?

Zobrazit